John van Halderen

John van Halderen studeerde Nederlands recht, met specialisatie strafrecht, aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna studeerde hij Angelsaksisch strafrecht en Latijn aan de University of Kent in Canterbury. Hij is in 1998 beëdigd bij de rechtbank Haarlem als advocaat.

Van Halderen trad de afgelopen 20 jaren op in de meest uiteenlopende en geruchtmakende strafzaken, maar in het belang van de cliënten is hij terughoudend als het aankomt op publiciteit. Ook in de adviespraktijk treedt hij liever niet op de voorgrond, maar adviseert bestuurders en commissarissen liefst ‘behind closed doors’.

Naast zijn werk als advocaat is Van Halderen jarenlang docent strafprocesrecht geweest bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en is hij lid van de Commissie van Toezicht van het Militair Penitentiair Centrum in Stroe.

Verder is hij lid van:

  • International Criminal Court Bar Association (ICCBA)
  • International Society for Military Law and the Law of War
  • International Criminal Bar Association (BPI-ICB)
  • Advocatenorde Noord-Holland

John van Halderen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Strafrecht

– Financieel economisch strafrecht

– Internationaal Strafrecht

– Milieu strafrecht

– Militair strafrecht

– Uit- en overleveringszaken

Ambtenarenrecht

– Militairen

Tuchtrecht

– Advocatentuchtrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Van Halderen is bereikbaar op 06 29 55 79 66 of john@vanhalderen.nl