Internationaal strafrecht

Gelet op de expertise op het gebied van internationaal strafrecht in zijn algemeenheid en humanitair oorlogsrecht in het bijzonder, is Van Halderen – als een van de weinige Nederlandse strafrechtadvocaten – bevoegd en toegelaten om als advocaat op te treden voor het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) in Den Haag. Het ICC behandelt uitsluitend zaken die zien op genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De studies en ervaringen opgedaan bij het ICC zijn ook zeer bruikbaar in strafrechtelijke procedures in Nederland.