Compliance

Het begrip ‘compliance’ is afkomstig van het Engelse werkwoord ‘to comply’ en betekent volgens Juridisch Lexicon ‘naleving’. De laatste decennia wordt het begrip ‘compliance’ steeds vaker gebruikt als vakterm voor de naleving van wet- en regelgeving. In deze betekenis wordt compliance ook wel aangeduid als ‘regulatory compliance’. Inmiddels is de vakterm zelfs verworden tot een apart gespecialiseerd vak, namelijk het vertalen van wet- en regelgeving naar goede procedures en afspraken, zodat ondernemingen een betrouwbare, compliant bedrijfsvoering kunnen realiseren en in stand houden.

Van Halderen adviseert Raden van Bestuur en/of Raden van Commissarissen bij het verbeteren en optimaliseren van werkprocessen en het minimaliseren van risico’s. In voorkomend geval zal aan de hand van een strafrechtelijke verdenking een hernieuwd compliance programma worden opgesteld en geïmplementeerd, mede om daadwerkelijke strafrechtelijke vervolging te voorkomen.